Oferta

Akcesoria

 • krzyże mosiężne, z brązu, srebrne
 • wazony i lampiony z granitu
 • wazony i lampiony z brązu i mosiądzu
 • narożniki z granitu i ceramiki
 • ławki
 • pasyjki
 • litery mosiężne, z brązu lub srebrne (różne czcionki)
 • zdjęcia kolorowe, czarno-białe, sepia
 • grawerowanie portretów oraz wizerunków
 • róże i inne kwiaty z mosiądzu lub srebrne
 • statuetki z ceramiki lub brązu
   

Polityka prywatności

 (zgodnie z Rozporządzeniem O Ochronie Danych Osobowych parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. , obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku, wprowadzone w celu ujednolicenia podstawowych praw osób fizycznych do ochrony danych, a w szczególności ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej)
 1. Kim jesteśmy?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamieniarstwo Tomasz Mindikowski ul. Tadeusza Kościuszki 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zwanej dalej administratorem. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz. U. NR 144, poz 1204 ze zm).
 2. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
  Wyznaczyłem Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz skontaktować się poprzez e-mail: granitmarmur@granitmarmur.eu, lub pod adresem do korespondencji:  Kamieniarstwo Tomasz Mindikowski ul. Tadeusza Kościuszki 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie .
 3. Jakie dane osobowe zbieramy
  Zbieramy jedynie niezbędne dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres korespondencyny
  3. Numer telefonu
  4. Adres email
 4. Kiedy zbieramy dane osobowe?
  Zbieramy dane podczas:
  1. Wejścia na stronę www.granitmarmu.eu
  2. Złożenia zamówienia
  3. Zawarcia umowy
 5. Dlaczego zbieramy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
  Zbieramy je do następujących celów:
  1. Realizacji zamówienia, zawierania i wykonywania umowy- art. 6 ust. 1 lit A) RODO
  2. Wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych- art. 6. Ust. 1 lit. c ) i lit. RODO
  3. Przesyłania informacji handlowych drogą listowną, elektroniczną oraz telefoniczną- art. 6 ust. 1 lit. A i lit. F) RODO
 6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia (zawarcia i wykonania umowy) będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, realizacji zamówienia, a po jej zakończeniu:
  1. Przez czas w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać te dane
  2. Przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Kamieniarstwo Tomasz Mindikowski
  3. Przez czas rozpatrzenia reklamacji
 7. Jakie prawa ma osoba, której dotyczą dane osobowe?
  Ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych
  2. Poprawiania i sprostowania danych
  3. Ograniczenia przetwarzania danych
  4. Usunięcia danych
  5. Przenoszenia danych
  6. Wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym, ze wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem
  7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza prawo ( z praw wymienionych w pkt A- F można skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych granitmarmur@granitmarmur.eu lub poprzez kontakt z Kamieniarstwo Tomasz Mindikowski
 8. Komu przekazujemy dane osobowe?
  Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom ( zgodnie z art. 28 RODO):
  1. Operatorom pocztowym, przewoźnikom i firmom kurierskim
  2. Partnerom świadczącym pomoc prawną
 9. Kto ma wgląd do Twoich danych osobowych?
  Wgląd do Twoich danych mają:
  1. Tylko upoważnieni pracownicy
  2. Tylko upoważnieni partnerzy świadczący usługi informatyczne

Nie udostępniamy Twoich danych ich osobom trzecim niezgodnie z prawem.
Nie sprzedajemy danych osobowych.
Dane osobowe są właściwie przechowywane i zabezpieczone przed utratą i ewentualną kradzieżą.


×