Aktualności

Wtorek, 09 stycznia 2018r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. na potrzeby realizowanego projektu pn. „Zasadnicza zmiana procesu produkcji w zakładzie kamieniarskim oraz wdrożenie innowacyjnego produktu jakim są schody z mikroporowaną, płomieniowaną lub groszkowaną wkładką antypoślizgową”.

 

KAMIENIARSTWO Tomasz Mindikowski, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie zaprasza do złożenia ofert na realizację Zadania 1 „Zakup maszyny do obróbki kamienia (automatycznej piły - kopiarki mostowej)” oraz Zadania 2 „Zakup oprogramowania do maszyny” na potrzeby projektu pn. „Zasadnicza zmiana procesu produkcji w zakładzie kamieniarskim oraz wdrożenie innowacyjnego produktu jakim są schody z mikroporowaną, płomieniowaną lub groszkowaną wkładką antypoślizgową”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPKP.01.06.02-04-0219/16

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1 2018
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań


   powrót...


Copyright © 2011 www.granitmarmur.eu